امروز جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

Sanaye Sarooyeh, Manufacturer of Carbon Dioxide Units and Steam Generators


 
دستگاه مولد بخار	دستگاه مولد بخار	دستگاه مولد بخار


موارداستفاده از دستگاه بخار: اين دستگاه بمنظور ضدعفوني خاك، پرورش قارچ‌هاي صدفي، خشك‌كردن بتون سدها، تيرچه بلوك، سوناي تر و تمام كارهايي كه به بخار با فشار پايين نياز دارند مصرف مي‌شود. 1-كشاورزي ( ضد عفوني خاك ): در پرورش گياهان باغباني يا ازدياد آنها از مخلوط‌هاي خاكي گوناگوني استفاده مي‌شود. گاهي گياهان مستقيماً در بستر گلخانه كشت مي‌شوند و گاهي در گلدان‌‌هاي گوناگون به كار مي‌روند. معمولاً مواد مورد نظر به صورت لايه‌هاي كپه‌كرده، و آن را مخلوط مي‌كنند و در بستر كشت قرارداده و يا گلدانها را با آن پر مي‌كنند. مخلوط‌هاي خاكي ممكن است آلوده به بذور علف‌هاي هرز، نماتدها، انواع قارچ‌ها و باكتري‌هاي مضر باشند كه عامل مرگ گياهچه يكي از آنها مي‌باشد و توسط قارچ‌هايي مانند پيتيوم، فيتوفترا، زيزوكتونيا و فوزاريم ايجاد مي‌شود. براي پيشگيري از صدمه اين امراض، بايد مخلوط‌هاي خاكي يا خاكبرگ قبل از كاشت گياهان ضدعفوني شوند خاك‌ها را از طريق حرارت يا با استفاده از مواد شيميايي مي‌توان ضدعفوني نمود. حرارت دادن مخلوط‌هاي خاكي كه داراي كود دامي، خاكبرگ يا مواد آلي پوسيده هستند موجب تسريع در پوسيدن مواد آلي مي شود كه در بعضي از موارد موجب تشكيل تركيباتي مي‌شود كه براي رشد گياه مضر است و بايد توسط آب از خاك شسته شوند. بعضي از تركيبات شيميايي خاك در اثر حرارت بيش از 85 درجه تجزيه شده و مقادير زيادي نمك‌هاي قابل حمل مانند ازت، منگنز، فسفر، پتاسيم، توليد مي‌كنند كه براي گياهان مضرند اين موضوع بويژه در مخلوط‌هايي كه مواد آلي زيادي دارند بيشتر مشهود است. معمولاً براي ضدعفوني خاك‌ها يا از مواد شيميايي استفاده مي‌شود يا از بخار آب. مواد شيميايي كه معمولاً استفاده مي‌شوند عبارتند از فرم آلدئيد كه قارچ كشي خوب و با نفوذ است. بذور بعضي از علف‌هاي هرز را از بين مي‌برد اما براي از بين بردن نماتدها و حشرات چندان مناسب نيست بعد از كاربرد نيز بايد براي كاشت دو هفته صبر كرد. كلروپيكرين ماده ديگري است كه بدين منظور استفاده مي‌شود براي كاربرد اين ماده بعداز پاشيدن روي بستر بايد آن‌را محبوس كرد و سه روز نگه‌داشت اين ماده براي از بين بردن نماتدحشرات، بذور علف‌هاي هرز، ورتيسيليوم و ساير قارچ‌هاي مقاوم موثر است اما بعد از سه‌روز، بايد ده‌روز صبر نمود تا خاك تهويه شود. ماده ديگر مورد استفاده متيل برمايد است كه ماده‌اي بي‌بو، بسيار فرار و براي انسان بسيار سمي است و خطر عقيم‌شدگي را بهمراه دارد. اين ماده اكثر نماتدها، حشرات، بذر علف‌هاي هرز و بعضي از قارچ‌ها را ازبين مي‌برد ولي قارچ ورتيسيليوم را ازبين نمي‌برد اين ماده علاوه بر خطراتي كه در استعمال دارد به دليل تخريب لايه ازن از سال 2003 در بسياري از موارد و از سال 2005 بطور كل منسوخ مي‌شود. ماده ديگر مورد استفاده واپام مي‌باشد كه در آب قابل حمل بوده و علف‌هاي هرز، بذرهاي درحال جوانه‌زدن اكثر قارچ‌ها و نماتدها را از بين مي‌برد براي استفاده از اين ماده روي خاك بايد غلطك‌زده شود و پس از كاربرد سه هفته لازم است تا خاك تهويه شود تماس آن با پوست انسان نيز موجب ايجاد خارش مي‌شود. مخلوط دي-دي مانند واپام با محدوديت روبروست خيساندن مخلوط‌هاي خاك با قارچكش‌هايي مانند بنوميل، كاپتان، تنها موجب كنترل بعضي از قارچ‌ها مي‌شود. بهمين دليل امروزه در اكثر نقاط دنيا خاك را با استفاده از بخار آب پاستوريزه مي‌كنند. بخار آب همه آفات را حذف مي‌كند. پس از تيمار با بخار محيط بلافاصله آماده استفاده مي‌شود. خطرات حاصله از كاربرد بخار براي انسان و گياه بسيار كم است. با بخار مي‌توان محيط كشت سرد و مرطوب را در هرزمان از سال ضدعفوني نمود. بخار آب وقتي محيط خاك را به دماي حدود 80 درجه برساند بعد از حدود20 دقيقه اكثر باكتريها و قارچ‌ها مضر، نماتدها، حشرات و بذور علف‌هاي هرز را از بين مي‌برد اما در دماي 60 درجه به مدت 30 دقيقه مطلوب‌تر است چون ضمن از بين بردن عوامل بيماريزا، موجودات مفيد خاك را از بين نمي‌برد. بكار بردن بخار از بروز مشكل آزادشدن مواد مسموم كننده خاك كه در اثر حرارت زياد اتفاق مي‌افتد جلوگيري مي كند. 2- صنعت: دستگاه بخار سيار و قابل حمل علاوه بر استفاده‌هاي متعدد در زمينه‌هاي كشاورزي و باغباني در پروژه‌هاي سدسازي و ساخت مخازن نفتي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. واكنش هيدراتاسيون بين سيمان و مصالح‌سنگي كه درساخت سدها و بدنه مخازن نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اتفاق مي‌افتد كه سبب ايجاد مقاومت در سدها و بدنه مخازن مي‌شود. اين واكنش بطور متوسط بمدت زمان يك هفته نياز دارد تا كامل شود ولي مي‌توان با استفاده از دستگاه بخار اين عمل را در مدت زمان يك‌روز نيز انجام داد. طريقه عمل بدين صورت مي‌باشد كه بعد از گذشت 7 تا 8 ساعت پس از بتون‌ريزي (در اين زمان سيمان تا حدي مقاوم مي‌شود) به آن بخار مي‌دهند. با توجه به آنكه دماي محيط 25 درجه سانتيگراد در نظر گرفته مي‌شود لذا سيمان ابتدا در معرض بخار 25 درجه سانتيگرادي قرار مي‌گيرد سپس بتدريج دماي آن افزايش مي‌يابد تا به دماي 70 تا 80 درجه برسد بعد از آنكه سيمان به اندازه كافي در معرض بخار قرار گرفت بتدريج دماي آنرا كم مي‌نمايند تا مجدد به دماي محيط برسد. اين افزايش و كاهش دما بايد كاملاً تدريجي باشد و تغيرات دمايي نبايد بصورت ناگهاني اتفاق بيفتد زيرا باعث ايجاد اثرات نامطلوب بر مقاومت سيمان مي‌شود. با اين عمل سيمان كه بايد بمدت يك هفته بماند تا كاملاً خشك و مقاوم شود در مدت يك روز در مجاورت بخار به مقاومت مورد نظر دست پيدا مي‌كند و اين عمل سبب پيشرفت انجام يك پروژه مي‌شود. با توجه به پيشرفت صنعت ساخت و ساز در كشور استفاده از اين دستگاه در انجام چنين پروژه‌هايي ضروري به نظر مي‌رسد. اين دستگاه با ظرفيت‌هاي متفاوت طراحي و توليد مي‌شود. دستگاهي باظرفيت lb/hr350 توانايي ضد عفوني 5 متر مكعب خاك را در مدت زمان 30 دقيقه دارد. چون اين دستگاه داراي سيستم باز است لذا خطر انفجار ندارد بهمين دليل نيازي به دستگاه كنترل نمي‌باشد. دستگاه مولد بخار شركت سارويه كه در موارد گوناگوني از قبيل ضد عفوني خاك، توليد و پرورش قارچ و زيتون و گياهان و يا در هر پروسه‌اي كه به بخار با فشار كم low pressure) (نيازمند باشد به كار مي‌رود. و از قطعاتي كه در ذيل توضيح داده‌مي‌شود تشكيل شده‌است.